Aus dem Archiv: Min leewstes Hobby

1269
Foto: pixabay.com
Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von

Min leewstes Hobby,

datt sünd de Immen, dor kannst richtig watt beleeven. För jeden lütten Fehler, denn du mokst, krichst een Stich, datt is de Quittung. De Immen is’ t eegol, ob datt de Nees oder de Ohrn sünd. Weh deit datt jedes mol, ward ober nich mehr dick, bist doch all went. Schall doch gaut gegen Rheuma und veele annere Wehdach sin, schrift Doktor Biene.

Nu aber to all datt Scheune mit de Immen. Koomt se gaut dörch den Winter? Leevt de Königin noch? Denn de ersten warmen Sünnenstrohlen und de Immen sünd vör de Dör. Tau scheun, datt Krabbeln, Wimmeln und Summen vör de Kist, richtig jo, se summt bloßen, hebbt den Text vun datt Leed vergeeten. Dor kannst stunnenlang taukieken, dor vergittst doch glatt datt Kaffeedrinken. Allns bleuht, de Wicheln, de Bodderblaum, de Appelböm. Polln und Nektar in Hüll un Füll för den Immenstaat. De Kisten wart schwor und schworer, müßt noch een Kist boben up setten för all den scheunen Honnig.

Datt scheunste aber kümmt nu, ick hör to de glücklichen Imker, de een Fru hebt, de bi’t Honnigschleudern düchtig mit anpackt. Erst nochmol de Schleuder, de Emmers, de Glös und all datt anner Geschirr kontrolliern und sauber moken. Honnig is doch een hochwertig Lebensmittel, mütt sauber und akerot behannelt warn. So, und nu kümmt de Dach wo schleudert wart. Obend vörher Immenflucht inleegen. Datt heet, de Honnigruum sitt boben up und de Immen könnt no ünnen dor rut lopen, aber nich wedder trüch. Nächsten morgen hol ick de verdeckelten Waben rut, rin dormit in den Schleuderruum und nu kummt de wichtige Arbeit för min Fru, datt Entdeckeln, datt sünd de Waben, wo de Honnig in sitt. Vun hier geit rin in de Schleuder. Scheun is, wenn du een Motor dor an hest. Müßt du datt vun Hand dreihn, wohr di wech, dor kümmst bi in’t Schweeten. Seuter, warmer, scheuner Honnig kümmt ünnen ut de Schleuder rut. Wenn de so in den Emmer löpt, dor lacht datt Imkerhart.

Datt is de scheunste Dach för den Imker, de Lohn för all de Meuch. An den Dach givt bi uns keen Middach, wiel keen Tied is, aber Hildes Rezept will ick jüch mol verroden:

Deepen Töller, Kornflakes, frische Erdbeeren, flüssigen Honnig (so veel du machst) und koole Melk dor över, ick sech di, datt schmeckt – probeer datt doch mol !!!!

Gerhard Schulz

Plattdüütsch Runn Groothansdörp