Aus dem Archiv: De plietsche Jung

455
Foto: pixabay.com
Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von

Min Schwoger müss een beten wieder wech to’n Lehrgang, he wull gern sin Fru mithebben. Beid wullen achteran noch poor Dag Urlaub moken. Ehr Söhn, de Butje, köm no uns in Ferien. Uns Dochter, watt öller as de Jung, har een Shelti-Hund, datt is so’n lütten Colli, den’n har se orrig watt bibröcht. De kunn schaukeln, öber de Wipp lopen, dörch een Reifen springn und leet sik ok mit den Plastik-Bollerwogen dörch ‘t Dörp föhren, datt rummelt man so. De Jung, de Hund un ok de Bollerwogen harrn keen Langwiel in de Tiet, wo de Öllern nich dor wörn.

Bannig girn müch de Bengel Rodels roden, jümmer wedder wer he achter mi achteran und säh: “Ich sehe was, was du nich siehst….” Und ick müß roden. Sülben roden mök em genau so veel Spoß, ober blots wenn datt licht wer.

Wie wulln los, ick wer noh flink de Schauh afbössen, dor will de Jung all wedder roden.

Ick wer woll een beeten gnadderig und säh: All wedder, na min’t wegen. “Watt is schwatt und datt hett jedereen ?” De Lütt överlecht und säh : Datt weet ick nich.

Ick sech: “Is doch ganz eenfach, datt sünd een poor schwatte Schauh.”

Noch een? Jo, mein de Lütt. “Watt is schwatt und datt hett nich jedereen?” De Lütt överlech eenmol, tweemol, de Ogen rullen all in’n Kopp, “datt weet ick ok nich.”

“Is doch ganz eenfach, datt sünd twee poor schwatte Schauh.”

Nu har ick all bang, de Knirps hett de Lust an’t roden verlorn. Flink noch een Rodels achteran, een ganz lichtes, datt kannst du bestimmt rutkriegen: “Watt is blau und licht ünnern Plummenboom “? Dor keek de Bengel mi aber ganz krall an und secht:

“Du Unkel Gerd, dütmol schittst Du mi nich an, is doch ganz eenfach, datt sünd dree poor schwatte Schauh“.

……. Und ut den’n plietschen Jung is een Scholmester worden!

Gerhard ´Schulz